jakość, doświadczenie...zaufanie! od 2009 roku

41-800 Zabrze ul. Wolności 128
Tel: (32) 307 05 42, 793 613 018
biuro@lokal-com.pl
Liczba ofert: 218

jakość, doświadczenie...zaufanie! od 2009 roku

Referencje/Inwestycje

Aktywne Inwestowanie

Lokal Nieruchomości uczestniczy aktywnie jako doradca oraz współrealizator inwestycji swoich klientów.
 

Uczestniczmy w dwóch rodzajach inwestycji.

Inwestycja w zakup lokalu mieszkalnego celem późniejszego stałego wynajmowania.

 

Inwestycja w zakup działki gruntu celem beznakładowego(finansowanie kredytem bankowym) wybudowania budynku mieszkalnego w kontekście późniejszej sprzedaży(m. in. equity release).

 

Wymienione sposoby inwestowania należą do najbardziej dynamicznych, bezpiecznych i rentownych sposobów inwestowania kapitału.

W przypadku inwestycji w lokal mieszkalny ,celem późniejszego  wynajmowania, analizujemy z klientem rachunek ewentualnych  zaangażowanych środków do sumy zwrotu kapitału możliwego do uzyskania z wynajmu mieszkania. Proces ten odbywa się w oparciu o obecną sytuacje rynkową(ceny lokali mieszkalnych, tendencje rynkowe, aspekty lokalizacyjne).W tym procesie jako uwiarygodnienie procesu inwestycji bazujemy na przykładach podobnych inwestycji zrealizowanych z naszym udziałem. Kolejnym etapem jest wyszukanie optymalnego lokalu(spełniającego kryteria rentowności dla wynajmu)pośrednictwo w zakupie lokalu mieszkalnego, jego przygotowania do wynajmu i finalnie wynajem lokalu zweryfikowanemu przez naszą firmę najemcy.
Optymalnie przeprowadzona inwestycja daje zwrot rzędu 10-12% w skali roku w odniesieniu do zaangażowanego kapitału...Mieszkania

Domy

Działki i grunty

Lokale użytkowe

Zgłoś nieruchomość
Doradztwo kredytowe
Wybierz agenta